O nas

OPIS PODJETJA:

TERRA MENSURA, Edvard Lavrič s. p. je podjetje za geodetske storitve. Imamo strokovno osebje, ki vam zna svetovati in vas pravilno usmeriti na področju KATASTRA NEPREMIČNIN (Ureditev meje, Parcelacija, Izravnava meje, Označitev meje parcele, Nova izmera, Lokacijska izboljšava, Vpis stavbe in delov stavbe v kataster nepremičnin, Vpis drugih sestavin stavbe – parkirno mesto ali atrij, Določitev hišne številke, Vpis služnosti v kataster nepremičnin, itd.), KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (Posnetki GJI, itd.), INŽENIRSKE GEODEZIJE (Izdelava geodetskih načrtov - za pripravo projektne dokumentacije ali novega stanja, Zakoličenje objektov – grobo in fino zakoličenje objektov, zakoličenje in postavitev višinskih točk oz. reparjev ter zakoličenje gradbenih linij, Posnetek obstoječega stanja za potrebe poplavnih študij in drugo). Ponujamo vse geodetske storitve.

NAŠE PREDNOSTI:

Smo izkušeni, zanesljivi, profesionalni, prilagodljivi, korektni in cenovno ugodni.

Imamo bogato znanje in izkušnje pri izvajanju storitev na področju katastra nepremičnin, inženirske geodezije ter 3D - zajema prostora.

Delujemo po celotni Sloveniji.

Naročite svojo storitev še danes. Ugodno in kakovostno do rešitve!

DELUJEMO NA NASLEDNJIH PODROČJIH:

  • Ureditev meje

  • Parcelacija

  • Izravnava meje

  • Vpis stavb in delov stavb v kataster nepremičnin

  • Izmere gozdnih in kmetijskih zemljišč

  • Inženirska geodezija

  • Izdelava geodetskih načrtov

  • Zakoličenje objektov

  • Določitev hišne številke

  • Druge storitve

Facebook

Ponudba

UREDITEV MEJE

Ureditev meje je prva in osnovna geodetska storitev. Naroči se lahko kot samostojen postopek, lahko pa je le izhodiščni – predhodni postopek za ostale postopke (parcelacija, izravnava,…).

PARCELACIJA

Parcelacija je združitev, delitev in preoblikovanje parcel. Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje. Delitev parcel je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele. Preoblikovanje parcel je istočasna združitev parcel v eno parcelo in delitev te parcele na več parcel, ki so po številu ali obliki različne od stanja pred preoblikovanjem.

GEODETSKI NAČRT ZA PRIPRAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Vsak poseg v prostor se začne s projektom, katerega podlaga je geodetski načrt. Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena in zato osnova za izdelavo projektne dokumentacije za graditev objekta. Kvalitetno izdelan geodetski načrt je predpogoj za dobro izdelano projektno dokumentacijo. Je eden od načrtov v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in osnova za druge grafične prikaze.

GEODETSKI NAČRT NOVEGA STANJA

Geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji je prikaz dejanskega stanja novogradnje. Je eden od načrtov v projektu izvedenih del. Uporabi se kot priloga k zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja.

VEČ NAŠIH STORITEV...

VPIS STAVBE IN DELOV STAVBE V KATASTER NEPREMIČNIN, PRIDOBITEV HIŠNE ŠTEVILKE, IZRAVNAVA MEJE, ZAKOLIČENJE OBJEKTOV, BREZPLAČEN NASVET GEODETA …

GEODETSKE STORITVE - TERRA MENSURA, Edvard Lavrič s.p. Tarifni del cenika geodetskih storitev

Kontakt

Informacije

TERRA MENSURA, Edvard Lavrič s.p.

Trnjava 5

SI- 1225 Lukovica

Pridobite navodila

Delovni čas

Ponedeljek 08:00 - 17:00

Torek 08:00 - 17:00

Sreda 08:00 - 17:00

Četrtek 08:00 - 17:00

Petek 08:00 - 17:00