GEODETSKE  STORITVE

O nas

OPIS PODJETJA:

TERRA MENSURA, Edvard Lavrič s.p. je podjetje za GEODETSKE STORITVE. Imamo strokovno osebje, ki vam zna svetovati in vas pravilno usmeriti na področju ZEMLJIŠKEGA KATASTRA (ureditev meje, parcelacija, izravnava meje, določitev zps, pogodbena komasacija..), KATASTRA STAVB (vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, evidentiranje sprememb v katastru stavb,...), KATASTRA GJI, INŽENIRSKE GEODEZIJE (izdelave geodetskih načrtov za pripravo projektne dokumentacije, zakoličenje objektov, izdelava geodetskega načrta novega stanja, posnetek obstoječega stanja za potrebe poplavnih študij) in drugo. Ponujamo vse geodetske storitve.

Imamo bogato znanje in izkušnje pri izvajanju storitev na področju zemljiškega katastra, katastra stavb, inženirske geodezije ter 3D - zajema prostora.

Naročite svojo storitev še danes. Ugodno in kakovostno do rešitve!

DELUJEMO NA NASLEDNJIH PODROČJIH:

 • Ureditev meje

 • Izmere gozdnih in kmetijskih zemljišč

 • Parcelacija

 • Izravnava meje

 • Inženirska geodezija

 • Kataster stavb

 • Izdelava geodetskih načrtov

 • Zakoličba objektov

 • Določitev hišne številke

 • Določitev zemljišča pod stavbo

 • Druge storitve

Ponudbe

UREDITEV MEJE

Ureditev meje je prva in osnovna geodetska storitev. Naroči se lahko kot samostojen postopek, lahko pa je le izhodiščni – predhodni postopek za ostale postopke (parcelacija, izravnava,…).

PARCELACIJA

Parcelacija je združitev parcel in delitev parcel. Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje. Delitev parcel je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele.

GEODETSKI NAČRT ZA PRIPRAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Vsak poseg v prostor se začne s projektom, katerega podlaga je geodetski načrt. Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena in zato osnova za izdelavo projektne dokumentacije za graditev objekta. Kvalitetno izdelan geodetski načrt je predpogoj za dobro izdelano projektno dokumentacijo. Je eden od načrtov v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in osnova za druge grafične prikaze.

GEODETSKI NAČRT NOVEGA STANJA

Geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji je prikaz dejanskega stanja novogradnje. Je eden od načrtov v projektu izvedenih del. Uporabi se kot priloga k zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja.

VEČ NAŠIH STORITEV...

VPIS STAVBE IN DELOV STAVBE V KATASTER STAVB, DOLOČITEV ZEMLJIŠČA POD STAVBO, PRIDOBITEV HIŠNE ŠTEVILKE, IZRAVNAVA MEJE, ZAKOLIČENJE OBJEKTOV, BREZPLAČEN NASVET GEODETA …

GEODETSKE STORITVE - TERRA MENSURA, Edvard Lavrič s.p.

Kontakt

Informacije

TERRA MENSURA, Edvard Lavrič s.p.

Trnjava 5

Lukovica,  1225

Pridobite navodila

Delovni čas

Ponedeljek 08:00 - 17:00

Torek 08:00 - 17:00

Sreda 08:00 - 17:00

Četrtek 08:00 - 17:00

Petek 08:00 - 17:00